Malpraktis avukatı nedir? Sağlık alanında yaşanan uyuşmazlıkların tümüyle giderilmesinde görev alan hukuk kişisine, malpraktis avukatı denir. Malpraktis, tıbbi uygulama hatası olarak da anılır. Yanlış veya eksik tıbbi müdahale uygulamasıdır. Malpraktis davalarında; tıbbi uygulama hatası sonucu zarar gören kişiler, davacı sıfatıyla maddi ve manevi zararın giderilmesi için maddi tazminat ve manevi tazminat talepleri ile dava açabilir.

Malpraktis Avukatı Neden Görev Alır?

Malpraktis sebebiyle doktor aleyhine de ceza davası açılması mümkündür. Ceza davasında suça konu oluşturan maddi ve manevi unsur araştırılmakta iken hukuk davasında yani tazminat davasında zarar, kusur ve illiyet bağının tespitine çalışılır. Tüm bu davalarda, alanında uzmanlaşmış olan İstanbul malpraktis avukatı, etkin şekilde görev alır. Ayrıca İstanbul patent vekili de dönem dönem tercih edilir.

Tags

Comments are closed