Özel sektörde kariyer fikirleri için hoş geldiniz. Bireylerin modern yahut klasik anlamda ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetlerin teminine yönelik gerçekleştirilen organizasyonların bütününe özel sektör denmektedir. Özel sektörde ürün yahut hizmeti ortaya koyan da satın alan da özel kişilerdir. Dolayısıyla, kural olarak fiyatların belirlenmesi tarafların iradesine bırakılmış durumdadır.

Özel Sektör Ne Zamandan Beri Hayatımızda?

  Coğrafi keşifler ve Sanayi Devrimi, özel sektör kavramının başlangıcına öncülük etmektedir. O dönemde ihtiyaç fazlası elde edilen hammaddelerin devlet tarafından işlenmesi tercih edilmemiştir ve özel sektör kavramı böylece doğmuştur. Günümüzdeyse, bireylerin ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanması fikri terk edilmiş, devlet teşvik yahut regüle edici pozisyon alma yoluna gitmiştir.

Böylece özel sektör dendiğinde akla gelen kategoriler artmıştır. Ayrıca bu yaklaşımın hem hazine için hem hizmet kalitesi için daha makul bir metot olduğu görüşü modern ekonomik sistemlerce kabul edilmiştir. O kadar ki sağlık, eğitim gibi doğrudan kamunun sunması gerektiği düşünülen hizmetlerin dahi artık sektörel yaklaşımın bir konusu haline geldiği gözlemlenmektedir. Bu konudaki tartışmalar bir yönüyle siyasi boyut taşımaktadır ancak genel kabulün devleti pasif boyutta tutma görüşünü benimsemek yönünde olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz.

Özel Sektörün Gelişimi ve Uluslararası Boyutu

Özel sektör, büyümesi ve gelişmesiyle beraber faaliyetlerini küresel boyuta taşımaya çalışan aktörlerden oluşmaktadır. Dolayısıyla bu durum küresel rekabeti beraberinde getirmektedir. Ülkelerin de bu gelişimi gözlemleyerek mevzuat dönüşümlerini gerçekleştirdiği, teşvik bakımından birçok idari işlemin tesis edildiği göze çarpmaktadır. Bugün, küçüğünden büyüğüne her firmanın karlılığını artırmak için yeni pazar arayışında olduğunu ve farklı ülkelerce tanınan imkanları kullanmaya çalıştığını görmekteyiz.

O kadar ki, örneğin Birleşik Arap Emirlikleri ve Estonya’da bir şirket sahibi olmak için fiziken bu ülkelerde bulunmanıza dahi gerek bulunmamaktadır. E-şirket açarak, sanal vatandaşlık sahibi olarak yaptığınız işlerle ilgili muhasebe belgelerini online ortamda düzenleyerek faaliyetlerinizi sürdürmenize imkan tanınmaktadır. Sektörün gücünün “Dünya vatandaşlığı” kavramına etkisi bu tip teşvik ve imkanlarla günden güne artmaktadır.

Özel Sektörde Kariyer Fikirleri

Klasik anlamda bakıldığında gıda, turizm, teknoloji, sanayi, finans sektörleri örnek verilebilir. Son dönemde eğitim, sağlık, ulaşım, inşaat gibi bir yönüyle kamu hizmeti unsurları taşıyan sektörler de özel kişilerce yürütülmeye başlanmıştır. Özel sektörde kariyer fikirleri için https://morfikirler.com/is-fikirleri/ sayfasına giriş yapabilirsiniz. Ayrıca morfikirler.com da eşit ağırlık meslekleri gibi çok sayıda içerik de bulunmakta.

Tags

Comments are closed